က်န္ရစ္သူ အိပ္ခန္းေလး…

က်န္ရစ္သူ အိပ္ခန္းေလး…

- in 其他

အေငြ႕အသက္တို႔ ပ်ံ႕လြင့္ေနဆဲ
လတ္ဆတ္တဲ့ အတိတ္ေတြနဲ႔
ညီေလးငယ္ရဲ႕ အိပ္ခန္းေလးက
သူ႔ပရိသတ္ကို အလြမ္းေျပေစေလမလား။
သတိရ အလြမ္းေတြ ဆင့္ခဲ့ရင္ျဖင့္
ခ်စ္ျခင္းေတြ သူ႔ဆီေရာက္ေအာင္သာ

Facebook Comments